Kontakt

Personal
Helsingforsenheten
Borgåenheten
Tjänster

Sök i personalen!

 • Tariku “Tarre” Ahlfors

  • Ansvarsområde: Sveps - Verksamhetsledare / Social tränare (Starten)
  • Telefonnummer: 050 343 7676
  • E-post: tariku.ahlfors(a)sveps.fi
 • Tove Ahlgren

  • Ansvarsområde: Hälsovårdare (Borgå)
  • Telefonnummer: 040 489 1843
  • E-post: tove.ahlgren(a)prakticum.fi
 • Harriet Ahlnäs

  • Ansvarsområde: Rektor/VD
  • Förkortning: HA
  • Telefonnummer: 050 530 7489
  • E-post: harriet.ahlnas(a)prakticum.fi
 • Peter Ammondt

  • Ansvarsområde: Lärare ( samhällskunskap)
  • Förkortning: PA
  • Telefonnummer: 050 408 0340
  • E-post: peter.ammondt(a)prakticum.fi
 • Gisela Andergård-Heiskanen

  • Ansvarsområde: Kompetensplanerare, ansvarig för läroavtal
  • Förkortning: GIAN
  • Telefonnummer: 050 441 4334
  • E-post: gisela.andergard-heiskanen(a)prakticum.fi
 • Pär Andersson

  • Ansvarsområde: Lärare ToP-kombistudier i modersmål
  • Förkortning: PÄAN
  • Telefonnummer: -
  • E-post: par.andersson(a)helsinge.fi
 • Jonas Anttonen

  • Ansvarsområde: Skolpsykolog (Borgå)
  • Telefonnummer: 040 489 5798
  • E-post: jonas.anttonen(a)porvoo.fi
 • Johanna Baarman

  • Ansvarsområde: Sveps - Uppsökande ungdomsarbete
  • Telefonnummer: 050 555 9126
  • E-post: johanna.baarman(a)sveps.fi
 • Jana Bajram

  • Ansvarsområde: Sveps - Social tränare (Starten)
  • Telefonnummer: 050 562 7043
  • E-post: jana.bajram(a)sveps.fi
 • Barbro Björk-Sinisalo

  • Ansvarsområde: Planerare, kombistudier
  • Förkortning: BABS
  • Telefonnummer: 040 542 6400
  • E-post: barbro.bjork-sinisalo(a)prakticum.fi
 • Merja Björkman

  • Ansvarsområde: Ledare för studerandevården och studiehandledare (restaurang- och cateringbranschen, teknik samt social- och hälsovård) Helsingfors/Borgå
  • Förkortning: MB
  • Telefonnummer: 0400 247 252
  • E-post: merja.bjorkman(a)prakticum.fi
 • Axel Blomqvist

  • Ansvarsområde: Kock
  • Telefonnummer: 020 769 9736
  • E-post: axel.blomqvist(a)prakticum.fi
 • Tea Brusas

  • Ansvarsområde: Kompetensplanerare
  • Förkortning: TEBR
  • Telefonnummer: 040 480 5200
  • E-post: tea.brusas(a)prakticum.fi
 • Jens Brännback

  • Förkortning: JEB
  • Telefonnummer: 050 304 0210
  • E-post: jens.brannback(a)prakticum.fi
 • Carita Böckerman-Oksanen

  • Ansvarsområde: Frisörlärare
  • Förkortning: CBO
  • Telefonnummer: 0400 247 379
  • E-post: carita.bockerman(a)prakticum.fi
 • Jenny Calenius

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: JC
  • Telefonnummer: 0400 240 588
  • E-post: jenny.calenius(a)prakticum.fi
 • Sanna Collanus

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: SACO
  • Telefonnummer: 0400 247 277
  • E-post: sanna.collanus(a)prakticum.fi
 • Maarit Ehnberg

  • Ansvarsområde: Lärare ( matservice)
  • Förkortning: MAE
  • Telefonnummer: 0400 247 269
  • E-post: maarit.ehnberg(a)prakticum.fi
 • Viveka Eriksson

  • Ansvarsområde: Psykiatrisk sjukskötare (Helsingfors)
  • Telefonnummer: 040 336 0188
  • E-post: viveka.eriksson(a)prakticum.fi
 • Birgitta Eriksson

  • Ansvarsområde: Lärare (matematik, fysik, kemi)
  • Förkortning: BIER
  • Telefonnummer: 050 401 9066
  • E-post: birgitta.eriksson(a)prakticum.fi
 • Linda Eräkangas

  • Ansvarsområde: Sveps - Arbetslivstränare (NonStop)
  • Telefonnummer: 050 555 0741
  • E-post: linda.erakangas(a)sveps.fi
 • Mikael Eskman

  • Ansvarsområde: Lärare (matservice)
  • Förkortning: MES
  • Telefonnummer: 0400 247 264
  • E-post: mikael.eskman(a)prakticum.fi
 • Ben Fagerström

  • Ansvarsområde: Lärare (företagsverksamhet)
  • Förkortning: BF
  • Telefonnummer: 0400 247 261
  • E-post: ben.fagerstrom(a)prakticum.fi
 • Stina Forsberg

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: STIFO
  • Telefonnummer: 050 512 7755
  • E-post: stina.forsberg(a)prakticum.fi
 • Jouko Forsgren

  • Telefonnummer: 040 675 5554
  • E-post: jouko.forsgren(a)arcadanova.fi
 • Susanne Forsgren

  • Ansvarsområde: Husmor
  • Förkortning: FOSU
  • Telefonnummer: 050 449 1062
  • E-post: susanne.forsgren(a)prakticum.fi
 • Micael Forsstedt

  • Ansvarsområde: Dataskyddsombud (DPO), Ledare för IT, Lärare (elteknik), KNX tutor
  • Förkortning: MF
  • Telefonnummer: 040 547 7365
  • E-post: micael.forsstedt(a)prakticum.fi
 • Johan Forssten

  • Ansvarsområde: Lärare ToP-kombistudier i matematik
  • Förkortning: JOFO
  • Telefonnummer: -
  • E-post: johan.forssten(a)helsinge.fi
 • Sonja Fraile

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: SOFR
  • Telefonnummer: 0400 247 380
  • E-post: sonja.fraile(a)prakticum.fi
 • Pia-Maria Fridolfsson

  • Ansvarsområde: Lärare (restaurangservice)
  • Förkortning: PIFR
  • Telefonnummer: 0400 247 295
  • E-post: pia.fridolfsson(a)prakticum.fi
 • Leonie Grahne-Seistola

  • Ansvarsområde: Resurslärare (företagsverksamhet)
  • Förkortning: GSL
  • Telefonnummer: 050 331 2297
  • E-post: leonie.seistola(a)prakticum.fi
 • Annette Granberg

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: AGRA
  • Telefonnummer: 050 438 7695
  • E-post: annette.granberg(a)prakticum.fi
 • Veronica Grundström

  • Ansvarsområde: Lärare (merkantila ämnen)
  • Förkortning: VG
  • Telefonnummer: 0400 247 270
  • E-post: veronica.grundstrom(a)prakticum.fi
 • Mathias Grönqvist

  • Ansvarsområde: Systemexpert
  • Förkortning: MAGR
  • Telefonnummer: 040 828 1500
  • E-post: mathias.gronqvist(a)prakticum.fi
 • Sam Grönstrand

  • Ansvarsområde: Lärare (restaurangservice)
  • Förkortning: SG
  • Telefonnummer: 0400 247 273
  • E-post: sam.gronstrand(a)prakticum.fi
 • Robin Gästgifvars

  • Ansvarsområde: Butiksansvarig
  • Förkortning: ROGÄ
  • Telefonnummer: 040 535 4400
 • Jennie Hamro

  • Ansvarsområde: Resurslärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: JENH
  • Telefonnummer: 0400 247 289
  • E-post: jennie.hamro(a)prakticum.fi
 • Martin Holmberg

  • Ansvarsområde: Lärare ToP-kombistudier i finska
  • Förkortning: MAHO
  • Telefonnummer: -
  • E-post: martin.holmberg(a)helsinge.fi
 • Stefan Holmqvist

  • Ansvarsområde: Lärare (bilteknik)
  • Förkortning: SH
  • Telefonnummer: 040 701 6853
  • E-post: stefan.holmqvist(a)prakticum.fi
 • Édua Holmström

  • Ansvarsområde: Skolpsykolog (Helsingfors)
  • Telefonnummer: 040 643 3008
  • E-post: edua.holmstrom(a)prakticum.fi
 • Pontus Johansson

  • Ansvarsområde: Lärare (elteknik)
  • Förkortning: PJ
  • Telefonnummer: 0400 581 603
  • E-post: pontus.johansson(a)prakticum.fi
 • Lasse Kalmari

  • Ansvarsområde: Kock
  • Telefonnummer: 020 7699 736
  • E-post: lasse.kalmari(a)prakticum.fi
 • Sigrid Kivekäs

  • Ansvarsområde: Lärare (företagsverksamhet)
  • Förkortning: SK
  • Telefonnummer: 0400 247 255
  • E-post: sigrid.kivekas(a)prakticum.fi
 • Anna-Reetta Kokkonen

  • Ansvarsområde: Lärare (finska, spanska)
  • Förkortning: ARKO
  • Telefonnummer: 040 352 5525
  • E-post: anna-reetta.kokkonen(a)prakticum.fi
 • Anton Korhonen

  • Ansvarsområde: Civiltjänstgörare
  • Telefonnummer: 050 441 6520
  • E-post: anton.korhonen(a)prakticum.fi
 • Holger Koroleff

  • Ansvarsområde: Lärare (företagsverksamhet)
  • Förkortning: HKO
  • Telefonnummer: 0400 247 267
  • E-post: holger.koroleff(a)prakticum.fi
 • Anneli Koskinen

  • Ansvarsområde: Ekonomichef
  • Förkortning: AK
  • Telefonnummer: 050 530 0138
  • E-post: anneli.koskinen(a)prakticum.fi
 • Åsa Krook

  • Ansvarsområde: Teamledare (restaurang- och cateringbranschen)
  • Förkortning: ÅK
  • Telefonnummer: 040 574 5619
  • E-post: asa.krook(a)prakticum.FI
 • Markus Kuvaja

  • Ansvarsområde: Lärare (automation)
  • Förkortning: MAKU
  • Telefonnummer: 040 708 1004
  • E-post: markus.kuvaja(a)prakticum.fi
 • Susanne Lagerqvist

  • Ansvarsområde: Lärare (engelska, tyska)
  • Förkortning: SL
  • Telefonnummer: 0400 247 274
  • E-post: susanne.lagerqvist(a)prakticum.fi
 • Mari Lahtimaa

  • Ansvarsområde: Timlärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: MALA
  • Telefonnummer: 050 300 0613
  • E-post: mari.lahtimaa(a)prakticum.fi
 • Maria Lempinen

  • Ansvarsområde: Frisörlärare
  • Förkortning: MALEM
  • Telefonnummer: 040 160 1400
  • E-post: maria.lempinen(a)prakticum.fi
 • Ida-Lotta Lind

  • Ansvarsområde: Projektkoordinator
  • Telefonnummer: 050 466 1966
  • E-post: ida-lotta.lind(a)prakticum.fi
 • Camilla Lindholm

  • Ansvarsområde: Kosmetologlärare
  • Förkortning: CL
  • Telefonnummer: 0400 247 377
  • E-post: camilla.lindholm(a)prakticum.fi
 • Britt Lindroos

  • Ansvarsområde: Ekonomisekreterare/enhetsansvarig (Borgå)
  • Förkortning: BRIL
  • Telefonnummer: 0400 247 298
  • E-post: britt.lindroos(a)prakticum.fi
 • Christoffer Lindroos

  • Ansvarsområde: Systemexpert
  • Telefonnummer: 040 350 3400
  • E-post: christoffer.lindroos(a)prakticum.fi
 • Monica Lindström

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: ML
  • Telefonnummer: 0400 247 266
  • E-post: monica.lindstrom(a)prakticum.fi
 • Tom Lindström

  • Ansvarsområde: Lärare (datanom)
  • Förkortning: TL
  • Telefonnummer: 040 589 8450
  • E-post: tom.lindstrom(a)prakticum.fi
 • Wilma Lindström

  • Ansvarsområde: vikarierande timlärare i matematiska ämnen i Borgå
  • Förkortning: WILI
  • Telefonnummer: 050 501 9590
  • E-post: wilma.lindstrom(a)prakticum.fi
 • Heidi Linko

  • Ansvarsområde: Lärare (matematik, fysik, kemi)
  • Förkortning: HL
  • Telefonnummer: 0400 247 276
  • E-post: heidi.linko(a)prakticum.fi
 • Benita Loman

  • Ansvarsområde: Studiesekreterare (Borgå)
  • Förkortning: BELO
  • Telefonnummer: 0400 247 299
  • E-post: benita.loman(a)prakticum.fi
 • Niklas Långström

  • Ansvarsområde: Huvudplanerare, studiebyrån
  • Förkortning: NL
  • Telefonnummer: 0400 247 254
  • E-post: niklas.langstrom(a)prakticum.fi
 • Mattias Lönnroth

  • Ansvarsområde: Lärare (gymnastik, hälsokunskap)
  • Förkortning: MATLÖ
  • Telefonnummer: 050 411 2091
  • E-post: mattias.lonnroth(a)prakticum.fi
 • Mathias Lönnström

  • Ansvarsområde: Lärare (media)
  • Förkortning: MALÖ
  • Telefonnummer: 046 920 5731
  • E-post: mathias.lonnstrom(a)prakticum.fi
 • Mona Mether

  • Ansvarsområde: Utbildare
  • Förkortning: MM
  • Telefonnummer: 0400 247 279
  • E-post: mona.mether(a)prakticum.fi
 • Mina Miettinen

  • Ansvarsområde: Studiehandledare företagsverksamhet och kommunikation, samt skönhet-, social- och hälsovård
  • Förkortning: MMI
  • Telefonnummer: 0400 247 258
  • E-post: mina.miettinen(a)prakticum.fi
 • Christian Mikander

  • Ansvarsområde: Utvecklingsplanerare
  • Telefonnummer: 050 2070
  • E-post: christian.mikander(a)prakticum.fi
 • Virve Mikkola

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: VMI
  • Telefonnummer: 0400 247 278
  • E-post: virve.mikkola(a)prakticum.fi
 • Jan Molin

  • Ansvarsområde: Lärare (företagsverksamhet)
  • Förkortning: JAMO
  • Telefonnummer: 0400 247 259
  • E-post: jan.molin(a)prakticum.fi
 • Mika Nenonen

  • Ansvarsområde: Lärare (datanom)
  • Förkortning: MINE
  • Telefonnummer: 050 575 2488
  • E-post: mika.nenonen(a)prakticum.fi
 • Jan-Ole Nordlin

  • Ansvarsområde: Lärare (media)
  • Förkortning: JON
  • Telefonnummer: 0400 247 253
  • E-post: jan-ole.nordlin(a)prakticum.fi
 • Mikaela Nyholm

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: MINY
  • Telefonnummer: 040 542 5300
  • E-post: mikaela.nyholm(a)prakticum.fi
 • Olli Nyholm

  • Ansvarsområde: Systemexpert
  • Telefonnummer: 040 350 4400
  • E-post: olli.nyholm(a)prakticum.fi
 • Marika Nylund

  • Ansvarsområde: Ekonomisekreterare
  • Förkortning: NYLMA
  • Telefonnummer: 050 432 0260
  • E-post: marika.nylund(a)prakticum.fi
 • Karl-Erik Nylund

  • Ansvarsområde: Prorektor
  • Förkortning: KEN
  • Telefonnummer: 050 330 4421
  • E-post: karl-erik.nylund(a)prakticum.fi
 • Björn Nylund

  • Ansvarsområde: Idrottskoordinator
  • Förkortning: NANY
  • Telefonnummer: 0400 247 250
  • E-post: bjorn.nylund(a)prakticum.fi
 • Jan Nyman

  • Ansvarsområde: Lärare (matservice)
  • Förkortning: JN
  • Telefonnummer: 040 482 4040
  • E-post: jan.nyman(a)prakticum.fi
 • Karin Nyström

  • Ansvarsområde: Lärare ToP-kombistudier i engelska
  • Förkortning: KANY
  • Telefonnummer: -
  • E-post: karin.nystrom(a)helsinge.fi
 • Lotta Ora

  • Ansvarsområde: Sveps - Uppsökande ungdomsarbete
  • Telefonnummer: 050 568 1886
  • E-post: lotta.ora(a)sveps.fi
 • Minna Rehnstrand

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: MIRE
  • Telefonnummer: 0400 247 009
  • E-post: minna.rehnstrand(a)prakticum.fi
 • Jonna Riska

  • Ansvarsområde: Utbildningskoordinator
  • Förkortning: JORI
  • Telefonnummer: 040 160 1200
  • E-post: jonna.riska(a)prakticum.fi
 • Niklas Rosenblad

  • Ansvarsområde: Lärare (elteknik, automation)
  • Förkortning: NR
  • Telefonnummer: 050 300 4233
  • E-post: niklas.rosenblad(a)prakticum.fi
 • Carl Gustaf Sahlsberg

  • Ansvarsområde: vikarierande timlärare i matematiska ämnen i Helsingfors
  • Förkortning: SACA
  • Telefonnummer: 050 514 2215
  • E-post: carlgustaf.sahlsberg(a)prakticum.fi
 • Kati Sarkala

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: KASA
  • Telefonnummer: 050 4117587
  • E-post: Kati.Sarkala(a)prakticum.fi
 • Nina Sederholm

  • Ansvarsområde: Lärare (media)
  • Förkortning: NISE
  • Telefonnummer: 0400 241 278
  • E-post: nina.sederholm(a)prakticum.fi
 • Annika Sederholm

  • Ansvarsområde: Utbildare
  • Telefonnummer: 050 441 3750
  • E-post: annika.sederholm(a)prakticum.fi
 • Roy Siljamäki

  • Ansvarsområde: Lärare (företagsverksamhet)
  • Förkortning: ROSI
  • Telefonnummer: 040 770 3337
  • E-post: roy.siljamaki(a)prakticum.fi
 • Maria Silvola

  • Ansvarsområde: Kosmetologlärare
  • Förkortning: MS
  • Telefonnummer: 0400 247 378
  • E-post: maria.silvola(a)prakticum.fi
 • Patrick Sinervo

  • Ansvarsområde: Lärare (ICT)
  • Förkortning: PASI
  • Telefonnummer: 0400 247 262
  • E-post: patrick.sinervo(a)prakticum.fi
 • Lotta Sjöblom

  • Ansvarsområde: Prorektor, ansvar för arbetslivstjänster, restaurang och cateringbranschen, gemensamma ämnen
  • Förkortning: LOSJ
  • Telefonnummer: 050 462 4828
  • E-post: lotta.sjoblom(a)prakticum.fi
 • Heidi Sjöblom

  • Ansvarsområde: Lärare (modersmål)
  • Förkortning: HSJ
  • Telefonnummer: 050 569 6003
  • E-post: heidi.sjoblom(a)prakticum.fi
 • Lotta Sjöholm

  • Ansvarsområde: Lärare (hotellservice)
  • Förkortning: LOS
  • Telefonnummer: 0400 247 272
  • E-post: lotta.sjoholm(a)prakticum.fi
 • Robert Sjöholm

  • Ansvarsområde: Lärare (elteknik)
  • Förkortning: RS
  • Telefonnummer: 0400 247 292
  • E-post: robert.sjoholm(a)prakticum.fi
 • Pontus Sjöström

  • Ansvarsområde: Ledare för arbetslivscentrumet
  • Förkortning: POSJ
  • Telefonnummer: 050 2210
  • E-post: pontus.sjostrom(a)prakticum.fi
 • Thomas Skogström

  • Ansvarsområde: Lärare (elteknik, ICT)
  • Förkortning: TS
  • Telefonnummer: 050 435 6005
  • E-post: thomas.skogstrom(a)prakticum.fi
 • Mika Snellman

  • Ansvarsområde: Lärare (ToP-studier), Helsinge gymnasium
  • Förkortning: MISE
  • E-post: mika.snellman(a)eduvantaa.fi
 • Birgitta Stenberg

  • Ansvarsområde: Speciallärare
  • Förkortning: BS
  • Telefonnummer: 0400 247 268
  • E-post: birgitta.stenberg(a)prakticum.fi
 • Jan-Peter Stenvall

  • Ansvarsområde: Lärare (modersmål)
  • Förkortning: JPST
  • Telefonnummer: 0400 247 238
  • E-post: jan-peter.stenvall(a)prakticum.fi
 • Carl Stjernberg

  • Ansvarsområde: Sveps - Arbetslivstränare (NonStop)
  • Telefonnummer: 050 555 0743
  • E-post: carl.stjernberg(a)sveps.fi
 • Marcus Storbjörk

  • Ansvarsområde: Yrkesman
  • Förkortning: MAST
  • Telefonnummer: 040 357 7700
 • Monica Ståhlberg-Singh

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: MSS
  • Telefonnummer: 0400 247 287
  • E-post: monica.stahlberg-singh(a)prakticum.fi
 • May Suikkanen

  • Ansvarsområde: Frisörlärare
  • Förkortning: MAS
  • Telefonnummer: 0400 949 582
  • E-post: may.suikkanen(a)prakticum.fi
 • Anders Svartbäck

  • Ansvarsområde: Kurator (Helsingfors)
  • Förkortning: SVAN
  • Telefonnummer: 050 550 7089
  • E-post: anders.svartback(a)prakticum.fi
 • Chantal Symkens-Sörensen

  • Ansvarsområde: Studiesekreterare (Helsingfors)
  • Förkortning: CHSY
  • Telefonnummer: 0400 581 604
  • E-post: chantal.symkens-sorensen(a)prakticum.fi
 • Jenni Taakala

  • Ansvarsområde: Utvecklingsplanerare
  • Förkortning: JETA
  • Telefonnummer: 050 432 7467
  • E-post: jenni.taakala(a)prakticum.fi
 • Majvor Taddele

  • Ansvarsområde: Timlärare (företagsverksamhet)
  • Förkortning: MT
  • Telefonnummer: 050 431 6511
  • E-post: majvor.taddele(a)prakticum.fi
 • Maria Tallberg-Kaunismäki

  • Ansvarsområde: modersmålslärare
  • Förkortning: MARTA
  • Telefonnummer: 050 511 5363
  • E-post: maria.tallberg-kaunismaki(a)prakticum.fi
 • Jonas Tuominen

  • Ansvarsområde: Lärare (media)
  • Förkortning: JT
  • Telefonnummer: 0400 248 960
  • E-post: jonas.tuominen(a)prakticum.fi
 • Maj Törn-Luukkaa

  • Ansvarsområde: Lärare (social och hälsovård)
  • Förkortning: MTL
  • Telefonnummer: 0400 247 281
  • E-post: maj.torn-luukkaa(a)prakticum.fi
 • Dan Vainio

  • Ansvarsområde: Lärare (företagsverksamhet)
  • Förkortning: DV
  • Telefonnummer: 040 525 4864
  • E-post: dan.vainio(a)prakticum.fi
 • Eveliina Valkama

  • Ansvarsområde: Hälsovårdare
  • Telefonnummer: 050 345 2485
  • E-post: eveliina.valkama(a)prakticum.fi
 • Tiisa Vasara

  • Ansvarsområde: Lärare (social- och hälsovård)
  • Förkortning: TIVA
  • Telefonnummer: 0400 247 294
  • E-post: tiisa.vasara(a)prakticum.fi
 • Michael von Bell

  • Ansvarsområde: Säkerhetsansvarig, Arbetarskydd och Lärare (ICT)
  • Förkortning: MVB
  • Telefonnummer: 040 767 1009
  • E-post: michael.vonbell(a)prakticum.fi
 • Gina von Schoultz

  • Ansvarsområde: Kurator (Borgå)
  • Förkortning: GISC
  • Telefonnummer: 040 489 5757
  • E-post: gina.vonschoultz(a)prakticum.fi
 • Nina Väyrynen

  • Ansvarsområde: Lärare i gymnastik och hälsokunskap
  • Telefonnummer: 0400 247 271
  • E-post: nina.vayrynen(a)prakticum.fi
 • Paul Wallin

  • Ansvarsområde: Lärare (datanom)
  • Förkortning: PW
  • Telefonnummer: 0400 247 495
  • E-post: paul.wallin(a)prakticum.fi
 • Camilla Westerholm

  • Ansvarsområde: Sveps - Individuell handledare (Nonstop)
  • Telefonnummer: 050 494 1742
  • E-post: camilla.westerholm(a)sveps.fi
 • Henrik Wik

  • Ansvarsområde: Biträdande rektor, ansvar för ungdomsutbildningar inom företagsverksamhet, social- och hälsovård samt media
  • Förkortning: HW
  • Telefonnummer: 050 550 7180
  • E-post: henrik.wik(a)prakticum.fi
 • Alexander Zach

  • Ansvarsområde: Lärare
  • Förkortning: AZ
  • Telefonnummer: 050 465 4013
  • E-post: alexander.zach(a)prakticum.fi
 • Xingyue Zhao

  • Ansvarsområde: Köksbiträde
  • Telefonnummer: 020 769 9736
  • E-post: bamba(a)prakticum.fi
 • Karl Ögland

  • Ansvarsområde: Stöd- och resurslärare (teknik), IKT-tutor
  • Förkortning: KAÖG
  • Telefonnummer: 050 508 0222
  • E-post: karl.ogland(a)prakticum.fi
 • Pia Öhman

  • Ansvarsområde: Socialhandledare
  • Telefonnummer: 040 351 9800
  • E-post: pia.ohman(a)prakticum.fi
 • Sabina Öhman

  • Ansvarsområde: Sveps - Uppsökande ungdomsarbete
  • Telefonnummer: 050 5011 607
  • E-post: Sabina.ohman(a)sveps.fi

Helsingforsenheten

 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 7699 700

Borgåenheten

 • Alexandersgatan 20
 • 06100 Borgå
 • tfn 020 7699 780

Tjänster

Teknikbutiken
 • Teknikbutiken
 • Telefon: 040 535 4400
PrakticBeauty
 • Kosmetologsalongen PrakticBeauty
 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 769 9735
 • prakticbeauty(a)prakticum.fi
Restaurang Prakticum
 • Restaurang Prakticum
 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 769 9737
 • restaurangen(a)prakticum.fi
PrakticHair
 • Frisörsalongen PrakticHair
 • Jan-Magnus Janssons plats 5
 • 00560 Helsingfors
 • tfn 020 769 9733

Sök på prakticum.fi:

×