Kortkurser

Arbetsplatshandledarutbildning

Utbildningen genomförs enligt Utbildningsstyrelsens rekommendation, Handbok för utbildningen av arbetsplatshandledare. Utbildningen som omfattar 3 sv riktar sig till arbetsplatshandledarna för studerande i den grundläggande yrkesutbildningen, för studerande i utbildning som förbereder för yrkesexamina och för läroavtalsstuderande. Efter utförd utbildning får deltagarna ett intyg över avlagd arbetsplatshandledarutbildning enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter. För intyg krävs deltagande i samtliga fyra moduler.

Läs mer >>

Serveringspass tentamen

Serveringspass behöver de personer som jobbar på serveringsställen med C-rättigheter. Vi erbjuder tenttillfällen för att avlägga det prov som krävs för att få serveringspass intyg.

Läs mer >>

Hygienpass tentamen

Hygienpass behöver de personer som på något sätt hanterar livsmedel som skall serveras till någon annan, t.ex. i restauranger, skolor, dagisar och sjukhus.

Läs mer >>

Skönhet och välmående – Kauneus ja hyvinvointi
2.10.2018 Kasviväri – Ajanhenkisillä värjäysmenetelmillä
Kortkurser inom mediebranschen

Kurserna riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i fotografering, film, editering och webgrafik. Som vill bekanta dig med mediabranschens hela produktionssätt från planering till utföring, med flera olika kanaler och tekniker. Under utbildningen lär du dig hur audiovisuell kommunikation och grafisk planering fungerar i den digitala världen.

Läs mer >>

Sök på prakticum.fi:

×